ทัวร์แม่ค้าอี้อูพร้อมทีมงานคนไทย ปี 2024

ปี 2023 พร้อมอัพเดทโปรแกรมการเดินทางเน้น Exclusive รวมครบทุกอย่างที่แม่ค้า/บริษัท/ห้างร้านต้องการมากที่สุดในเรท VIP แม่ค้า

ตั้งแต่เดินทางจากสนามบินที่ไทย อยู่ดูแลกันจนกระทั่งลูกค้าทุกท่านเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ

ปี 2010-2019 มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางจากไทยไปจีนด้วย คอยดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงมีบริการแลกเงินหยวน (เงินหยวนจีน) ตลอดทริป