ทัวร์งานแฟร์ Canton Fair 135th กวางโจวพร้อมทีมงานคนไทย

Chinatrip4friend ทำโปรแกรมพิเศษ มากกว่าการไปเดินชมดูงาน

ทัวร์งานแฟร์กวางโจว เฉลี่ยท่านละ 18,900 , 24,800 บาทต่อท่าน (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป มีล่ามส่วนตัวประกบทุกกรุ๊ป ไม่เดินเอง) #ตามโปรแกรมที่กำหนด

มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางจากสนามบินที่ไทยจนถึงโรงแรมที่พัก รวมถึงมีบริการแลกเงินหยวน (เงินจีน) ตลอดทริปให้คำแนะนำการนำเข้าจากจีนมาไทยให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่า….