ทัวร์สินค้าตกแต่งบ้าน

ทัวร์แม่ค้ากวางโจว เฉลี่ยท่านละ 18,900 – 21,380 บาทต่อท่าน (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป มีล่ามส่วนตัวประกบทุกกรุ๊ป ไม่เดินเอง)

มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางจากไทยไปจีนด้วย คอยดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงมีบริการแลกเงินหยวน (เงินจีน) ตลอดทริป

ตั้งแต่เดินทางจากสนามบินที่ไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อยู่ดูแลกันจนกระทั่งลูกค้าทุกท่านเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ