ทัวร์แม่ค้าอี้อูพร้อมทีมงานคนไทย ปี 2010-2019

ทัวร์สั่งของเมืองอี้อู เจาะลึกเมืองรวมโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของจีน มากกว่าหลักแสนโชว์รูม กับ 5 เขตตึกใหญ่ราคาทัวร์/ท่าน (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป มีล่ามส่วนตัวประกบทุกกรุ๊ป ไม่เดินเอง)

มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางจากไทยไปจีนด้วย คอยดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงมีบริการแลกเงินหยวน (เงินจีน) ตลอดทริป

ตั้งแต่เดินทางจากสนามบินที่ไทย อยู่ดูแลกันจนกระทั่งลูกค้าทุกท่านเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ